Tlaková zařízení

Rozsah oprávnění na základě nařízení vlády č. 192/2022 Sb. v platném znění.

PK1  1.třída – parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h
PK2  2.třída – parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h
PK3  3.třída – parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h
PK4  4.třída – parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h
HK2  2.třída – horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW
HK3  3.třída – horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW
HK4  4.třída – horkovodní kotle s tepelným výkonem do 8 t/h
KK4  4.třída – kapalinové kotle
NI      Tlakové nádoby stabilní  I. třídy
NII    Tlakové nádoby stabilní  II. třídy
NP     Nádoby na plyny