logo-tmave_m.png

REVIZNÍ TECHNIK PRO VYHRAZENÁ PLYNOVÁ A TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

Plynová zařízení  v rozsahu skupin A, B, C, E, F, G, H.

Revize generátorů na výrobu plynu, bioplynových stanic, acetylenových vyvíječů, štěpících stanic, mokrých a suchých plynojemů,  tlakových zásobníků plynů, podzemních zásobníků plynů, plnících zařízení pro plnění lahví a nádob na plyny, plnění a čerpání nádrží vozidel plyny, plnících zařízení sudů chlórem, bateriových vozů vodíkem, cisternových vozů propan butanem, kompresorových stanic, regulačních stanic, domovních plynovodů, průmyslových plynovodů, nízkotlakých, středotlakých a vysokotlakých plynovodů na propan, butan a jejich směsí, rozvodů technických plynů, spotřebičů a kotlů do 50 kW výkonu, kotlů nad 50 kW výkonu, pecí a průmyslových tepelných zařízení bez omezení výkonu a spotřebičů pro vytápění nebytových prostor s výkonem 50 kW a víc, stabilních plynových motorů ve strojovnách a kotelnách, zařízení pro vypouštění hasících plynů.

Pro plyny: Zemní plyn, propan, butan, bioplyn, hutní plyn, vodík, kyslík, dusík, oxid uhličitý, helium, argon, chlór, čpavek, acetylén, medicinální plyny apod.

více

Tlaková zařízení v rozsahu skupin PK1, PK2, PK3, PK4, HK2, HK3, HK4, KK4, N1, N2, NP.

Revize všech parních kotlů, horkovodních kotlů, kapalinových kotlů, tlakových nádob stabilních I. třídy, tlakových nádob stabilních II. třídy a nádob na plyny.

Odborné prohlídky 

- nízkotlakých kotelen nad 50 kW výkonu a v sestavě kotlů nad 100 kW výkonu.

více

Technické kontroly stacionárních spalovacích zdrojů zákon č.201/2012 Sb. výrobců kotlů.

ABX spol.s.r.o.; Jaroslav Cankař a syn ATMOS; ATTACK s.r.o.; BT s.r.o.- BUDERUS; BT s.r.o.- DAKON; EKOEFEKT a.s.; KOVARSON s.r.o.; OPOP spol.s.r.o.; ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.; SLOKOV kovo a.s.; VIADRUS a.s.; ZK Design a.s.- VOLLCANO; GALMET Sp. z o.o.

více

Zkoušky vyhrazených plynových a tlakových zařízení.

Zkoušky tlakové, zkoušky těsnosti, měření tloušťky stěny ultrazvukem, prohlídky kamerou a jiné.
Vyhotovení předepsané dokumentace provozní řád, provozní deník, harmonogram revizí a kontrol apod.

Více

Školení pracovníků NTK, TNS a PZ

Proškolení a přezkoušení obsluh tlakových nádob, kompresorů, expanzomatů a topičů nízkotlakých kotelen. Školení montážních pracovníků plynových zařízení před zkouškami u Technické inspekce České Republiky (TIČR).

více