logo-tmave_m.png

REVIZNÍ TECHNIK PRO VYHRAZENÁ PLYNOVÁ A TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

Provádíme:

Výchozí revize a provozní kontroly plynových zařízení pro rodinné domy a byty (revize a kontroly spotřebičů, kotlů, ohříváků vody, sporáků, domovních plynovodů, plynoměrů aj.) pro plynná média zemní plyn, propan, butan, propan-butan.

Výchozí a provozní revize generátorů na výrobu plynu, bioplynových stanic, acetylenových vyvíječů, štěpících stanic, mokrých a suchých plynojemů, tlakových zásobníků plynů, podzemních zásobníků plynů, plnících zařízení pro plnění lahví a nádob na plyny, plnění a čerpání nádrží vozidel plyny, plnících zařízení sudů chlérem, bateriových vozů vodíkem, cisternových vozů propan butanem, kompresorových stanic, regulačních stanic, domovních plynovodů a průmyslových plynovodů na zemní plyn. Nízkotlakých, středotlakých a vysokotlakých plynovodů na propan, butan a jejich směsí, rozvodů technických plynů, spotřebičů a kotlů do 50kW výkonu, kotlů nad 50kW výkonu, pecí a průmyslových tepelných zařízení bez omezení výkonu a spotřebičů pro vytápění nebytových prostor s výkonem 50kW a víc, stabilních plynových motorů ve strojovnách a kotelnách, zařízení pro vypouštění hasících plynů.

Výchozí a provozní revize I, II, III, IV třídy parních kotlů, horkovodních kotlů a kapalinových kotlů.

Výchozí a provozní revize tlakových nádob stabilních I. třídy, tlakových nádob stabilních II. třídy a nádob na plyny.

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen nad 50kW výkonu a v sestavě kotlů nad 100kW výkonu, na pevná, kapalná a plynná paliva. 

Revize (Technické kontroly) spalovacích zdrojů (kotlů) zákon č. 201/2012 Sb. a zákon č. 172/201 Sb.
výrobců: ABX; ATMOS; ATTACK; BUDERUS; DAKON; EKOEFEKT; KOVARSON; OPOP; ROJEK; SLOKOV; VIADRUS; VOLLCANO; GALMET a zdrojů již neexistujících výrobců včetně polských kotlů dovezených individuálně.

Zkoušky vyhrazených plynových, tlakových zařízení a vyhotovení předepsaných dokumentací.

Zkoušky tlakové, zkoušky těsnosti, měření tloušťky stěny ultrazvukem, prohlídky kamerou a jiné.
Vyhotovení předepsané dokumentace provozní řád, provozní deník, harmonogram revizí a kontrol apod.

Školení obsluh tlakových zařízení, topičů a montážních pracovníků plynových zařízení.

Proškolení a přezkoušení obsluh tlakových nádob, kompresorů, expanzomatů apod.
Proškolení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen.
Školení montážních pracovníků plynových zařízení před zkouškami u Technické inspekce České Republiky (TIČR).