Školení pracovníků NTK, TNS a PZ

Proškolení a příprava uchazečů o získání osvědčení topiče nízkotlakých kotelen.
Odborné zkoušky topičů nízkotlakých kotelen nových žadatelů a zkoušky periodické.

Proškolení a příprava uchazečů o získání osvědčení pro obsluhu tlakových nádob stabilních.
Odborné zkoušky obsluh tlakových nádob stabilních nových žadatelů a zkoušky periodické.

Školení a příprava žadatelů k přezkoušení odbornosti a získání osvědčení pro montáže plynových zařízení (nový žadatel, prodloužení osvědčení, rozšíření osvědčení) u Technické inspekce České Republiky (TIČR).