Plynová zařízení

Rozsah oprávnění na základě nařízení vlády č. 191/2022 Sb. v platném znění.

A1  Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv
A2  Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů 
B    Zařízení pro skladování plynů
C1  Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
C2  Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
C3  Plnění a čerpání vozidel plyny
C4  Plnění tlakových nádob k dopravě plynů
E1  Kompresní stanice
E2  Regulační stanice plynu
F1  Plynovody v budovách na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
F2  Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
F5  NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
F6  Rozvody technických plynů
G1  Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva včetně spotřebičů na vytápění nebytových 
       Prostor, mimo pecí a průmyslových tepelných zařízení
G2  Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
G3  Pece a průmyslová tepelná zařízení bez omezení výkonu a spotřebiče na vytápění nebytových
       prostor s výkonem 50 kW a více, popřípadě jiné typy spotřebičů neuvedené ve skupině G1, G2 
       nebo G4
G4  Stabilní plynové motory ve strojovnách, kotelnách
H    Zařízení pro vypouštění hasebních plynů