Skip navigation

NÍZKOTLAKÉ KOTELNY SE JMENOVITÝM TEPELNÝM VÝKONEM ALESPOŇ JEDNOHO KOTLE 50 kW A VĚTŠÍM A KOTELEN SE SOUČTEM JMENOVITÝCH TEPELNÝCH VÝKONŮ KOTLŮ VĚTŠÍM NEŽ 100 kW

************************************************************************

PK4 – 4 Třída

Parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h včetně

HK4 – 4 Třída

Horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW včetně Všechny ostatní kotle kapalinové

************************************************************************

Kotelny I kategorie

Kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW

 Kotelny II kategorie

Kotelna se součtem jmen. tepelných výkonů nad 0,5 MW do 3,5 MW

Kotelny III kategorie

Kotelna se jmen. tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšším do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW

Kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než  100 kW do součtu jmen.tepelných výkonů kotlů 0,5 MW

Vyhláška číslo 91 ze dne 12.Února 1993 Českého úřadu bezpečnosti práce
***********************************************************************